HTML Layer

Trứng gà nuôi không chuồng: Một Phong Trào trên Toàn Cầu

Thế giới dần loại bỏ mô hình nuôi gà mái đẻ trứng trong lồng, tới hệ thống sản xuất trứng không lồng nhân đạo hơn.

HTML Layer

Ai đã thực hiện cam kết?

Các nhà lãnh đạo tiên phong trong ngành công nghiệp thực phẩm trên toàn cầu, bao gồm các công ty bán lẻ, khách sạn, nhà hàng, và dịch vụ thực phẩm, đang chuyển sang 100% trứng gà nuôi không lồng, đảm bảo chuỗi cung ứng nhân đạo hơn.

HTML Layer

Vì sao ta hướng đến một thế giới không còn chuồng lồng?

Trên toàn thế giới, phần lớn gà mái đẻ trứng bị nhốt trong các chuồng lồng chật hẹp cả cuộc đời chúng, đến nỗi chúng không thể dang cánh hay di chuyển.

Vietnam

Sự thay đổi để chỉ sử dụng độc quyền trứng gà nuôi không lồng là một cách mà chúng tôi đang đáp ứng với người tiêu dùng và thiết lập tiền lệ cho phúc lợi động vật nông trại.

Trứng là một thành phần quan trọng trong nhiều sản phẩm của chúng tôi và chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng gà mái đẻ trứng được đối xử nhân đạo. Chúng tôi đang nỗ lực hướng đến việc sử dụng 100% trứng gà nuôi không lồng cho toàn bộ hệ thống của chúng tôi trên toàn cầu vào 2025.

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy người tiêu dùng thích các sản phẩm làm từ trứng gà nuôi không lồng. Chúng tôi coi trọng phúc lợi động vật như một mối quan tâm xã hội và đạo đức.

Ấn vào bản đồ để đọc thêm thông tin ở từng khu vực

 

Vietnam Placeholder
Vietnam

Xem toàn bộ các cam kết trên thế giới

Tất cả các thương hiệu hiển thị trên trang web này đều là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng và không phải là một sự xác nhận hay giới thiệu các công ty đó. Ngoài ra, việc sử dụng nhãn hiệu hoặc các liên kết đến các trang web của các bên thứ ba không có ý nghĩa, trực tiếp hoặc gián tiếp, rằng các tổ chức đó xác nhận hoặc có liên kết với trang web này.
Cage-Free World 2017. Privacy Policy.
English | Español | Portugues | Tiếng Việt