Châu Âu

không-lồng và Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng tại

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng tại Bỉ
Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (toàn bộ Châu Âu)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Cộng Hòa Séc)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Ba Lan)

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng tại (Tây Ban Nha)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Ba Lan)

đọc thêm thông tin

Không s dng chung lng t năm 2025 (Hi Lp)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Vương Quốc Anh)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Vương Quốc Anh)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Pháp)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Tây Ban Nha)

đọc thêm thông tin

Không s dng chung lng t năm 2020 vi các thương hiu riêng và tt c các thương hiu t năm 2025 (Ba Lan)

đọc thêm thông tin

Không s dng chung lng t năm 2025

đọc thêm thông tin

Không s dng chung lng t tháng 12 năm 2018 (Ý)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Vương Quốc Anh )

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ tháng 7 năm 2017 (Ý)

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 với các nhãn hiệu riêng

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng (Ý)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Hà Lan)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2019 (Vương Quốc Anh )

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 (Tây Ban Nha) 2025 (tất cả của châu âu)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Ba Lan)

đọc thêm thông tin

Thả tự do từ năm 2020

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2019 (ý)

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng tại (Tây Ban Nha)

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách thả tự do (Vương Quốc Anh )

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 cho nguyên trứng (Vương Quốc Anh và Đức)

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 cho tất cả nguyên liệu (Vương Quốc Anh và Đức)

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng (Bỉ và Luxembourg)
Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (toàn bộ Châu Âu)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Ba Lan)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2019 (Tây Ban Nha)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2019 (Ý)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2023 (Tây Ban Nha)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Tây Ban Nha)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Tây Ban Nha)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2024 (Tây Ban Nha)

đọc thêm thông tin

 

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng (Ý)

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Ba Lan)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Vương quốc Anh)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Ba Lan)

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng (Ý)

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Ý)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2017 (Ý)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2023 (Ba Lan)

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng (Đức)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Tây Ban Nha)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ cuối năm 2017

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Vương Quốc Anh)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Pháp, Ba Lan & Bồ Đào Nha)
Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng (nước Bỉ)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 (Tây Ban Nha)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bồ Đào Nha)

đọc thêm thông tin

Cage-free policy in Germany

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Ba Lan)

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Lagardere-Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (chính sách đang áp dụng tại Đức và Ý)

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng (Tây Ban Nha)

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng Tây Ban Nha and Bồ Đào Nha
Cage free by 2025 Vương Quốc Anh
Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 Italy
Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 Ba Lan

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 (ý)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Ba Lan)

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách thả tự do (Vương Quốc Anh)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2024 (Ý)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (ý)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách thả tự do (Vương Quốc Anh)

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Serbia)

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Estonia, Latvia, Lithuania & Ba Lan)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 for whole eggs (Vương Quốc Anh)

đọc thêm thông tin

Cage-free except (Belarus, Russia & Ukraine)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Romania)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2023 (Tây Ban Nha)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2022

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 (Switzerland)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025, ngoại trừ nước Nga, Trung Quốc và U-krai-na (nhắm đến cam kết vào giữa năm 2018)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Vương Quốc Anh)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Vương Quốc Anh)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Lithuania)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 (Na Uy)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Italy)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2017

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2019 (Vương Quốc Anh)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2023 (Vương Quốc Anh)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2018 ( Ý)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2022 ( Ý)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bồ Đào Nha)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Ba Lan)

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng (Vương Quốc Anh)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 cho nguyên trứng (Vương Quốc Anh và Đức)

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 cho tất cả nguyên liệu (Vương Quốc Anh và Đức)

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2022 (Vương Quốc Anh)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 ở nhiều nước trong khu vực Scandinavian và Baltic

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách thả tự ở Đức (và toàn bộ Châu Âu vào năm 2025)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025
Latvia
Estonia
Lithuania

 

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2022

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2018 (Tây Ban Nha)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Tây Ban Nha)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2019 (Nước ý)

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng (Vương Quốc Anh)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Áo, Croatia, Hungary, Ý và Slovenia)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Ba Lan)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2019 (Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Ba Lan)

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách thả tự do

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng (Tây Ban Nha)

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách không sử dụng chuồng lồng (Tây Ban Nha)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Serbia)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Cộng Hòa Séc, Hungary, Slovakia, Balan và Vương Quốc Anh)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Ba Lan)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Bungari)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020 (Ba Lan)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2018 (Vương Quốc Anh)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2020

đọc thêm thông tin

Đang áp dụng chính sách thả tự do (Vương Quốc Anh)

đọc thêm thông tin

Free-range by 2018 (Vương Quốc Anh)

đọc thêm thông tin

Th t do t năm 2020 (Vương Quốc Anh)

đọc thêm thông tin

Không sử dụng chuồng lồng từ năm 2025 (Ba Lan)

đọc thêm thông tin

Ấn vào bản đồ để đọc thêm thông tin ở từng khu vực

 

Vietnam Placeholder
Vietnam

Tất cả các thương hiệu hiển thị trên trang web này đều là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng và không phải là một sự xác nhận hay giới thiệu các công ty đó. Ngoài ra, việc sử dụng nhãn hiệu hoặc các liên kết đến các trang web của các bên thứ ba không có ý nghĩa, trực tiếp hoặc gián tiếp, rằng các tổ chức đó xác nhận hoặc có liên kết với trang web này.